Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 05.07.2008
Дата публікації 07.07.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
05 липня 2007 року Спостережною Радою Закритого акціонерного товариства «Альфа Банк» прийняте рішення про викуп власних акцій. Дата початку викупу: 15.08.2008 року, дата закінчення викупу: 15.11.2008 року. Метою викупу власних акцій є їхній подальший перепродаж. Ціна придбання акцій становить 2 (дві) гривні. Номінальна вартість однієї акції складає 1 (одну) гривню, ринкова вартість однієї акції складає 1 (одну) гривню. За результатами діяльності в 2007 році прибуток на акції не виплачувався. Викупу підлягають 412 штук простих іменних акцій у документарній формі. Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу складає 0,00002 %. За станом до викупу акцій, акціонером, який володіє 10 та більше відсотками акцій є компанія “ABH Ukraine Limited”. У членів ради товариства та/або виконавчого органу акції не викупаються. Емітент володіє раніше викупленими акціями власної емісії в кількості 103 шт. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 503/1/07, дата реєстрації 04 грудня 2007 року, державна реєстрація випуску акцій, що підлягають викупу, здійснена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович