Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 21.04.2008
Дата публікації 21.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
21 квітня 2008 року загальними зборами акціонерів прийняте рішення про приватне розміщення 505 000 000 (п’ятиста п’яти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна на загальну суму 505 000 000 (п’ятсот п’ять мільйонів) гривень. Форма існування акцій – документарна. Шляхом додаткового випуску акцій статутний капітал збільшиться на 505 000 000 (п’ятсот п’ять мільйонів) гривень. Акції пропонуються за ціною, що дорівнює номінальній вартості. Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі компанії ABH Ukraine Limited. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу складає 28,94 %. Співвідношення загальної кількості акцій в обігу до розміру статутного капіталу складає 100 %. Інвестори в цінні папери набувають всіх прав акціонера відповідно до Статуту - брати участь в управлінні справами, брати участь у розподілі прибутку й одержувати його частину (дивіденди) пропорційно частці кожного з акціонерів у статутному капіталі, одержувати інформацію про діяльність, право переважного придбання додатково випущених акцій на рівних умовах з іншими фізичними та юридичними особами, у випадку ліквідації одержати частину коштів, що залишилися після проведення передбачених законодавством України розрахунків, пропорційну розміру своєї частки в статутному капіталі, а також інші права, передбачені законодавством України. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. Мета розміщення цінних паперів – збільшення розміру статутного капіталу. Основні напрями використання отриманих коштів - розміщення коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про придбання цінних паперів членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, не надходило. Можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович