Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 17.04.2007
Дата публікації 17.04.2007 17:40:27
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* akrakovnaya@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Текст повідомлення:
Облігації іменні процентні ЗАТ «Альфа-Банк» серії D пройшли процедуру лістингу та 17 квітня 2007 року включені до Котирувального листа 3 рівня Списку ПФТС.
найменування фондової біржі – Фондова біржа ПФТС,
Номінальна вартість облігацій – 1000,00 гривень,
Кількість – 200 000 облігацій.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%,
Випуск облігацій ЗАТ «Альфа-Банк» серії D зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 грудня 2006 року, свідоцтво №783/2/06, видане 5 березня 2007 року.
Рішення про включення облігацій до лістингу Фондової біржі ПФТС було прийнято Управлінням по роботі з борговими інструментами, про що укладено договір з ДП «Фондова біржа ПФТС» від 17.04.2007 р.
У лістингу знаходяться також іменні відсоткові облігації ЗАТ «Альфа-Банк» серії В у кількості 25 000 штук та серії С у кількості 50 000 штук; які надають своїм власникам наступні права:
- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного процентного періоду;
- право подавати емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління
ЗАТ «Альфа-Банк - А. В. Волков

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович