Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 28.03.2008
Дата публікації 31.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Облігації іменні процентні ЗАТ «Альфа-Банк» серії G пройшли процедуру лістингу та 28 березня 2008 року включені до Котирувального листа 2 рівня Списку ПФТС.
Найменування фондової біржі – Фондова біржа ПФТС,
Номінальна вартість облігацій – 1000,00 гривень,
Кількість – 310 000 облігацій.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%,
Випуск облігацій ЗАТ «Альфа-Банк» серії G зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07 вересня 2007 року, свідоцтво №544/2/07, видане 27 лютого 2008 року.
Рішення про включення облігацій до лістингу Фондової біржі ПФТС було прийнято Управлінням по роботі з борговими інструментами, про що укладено договір з ДП «Фондова біржа ПФТС» від 28 березня 2008 р.
У лістингу знаходяться також іменні відсоткові облігації ЗАТ «Альфа-Банк» серії В у кількості 25 000 штук, серії С у кількості 50 000 штук та серії D у кількості 200 000 штук; серії F у кількості 290 000 штук; які надають своїм власникам наступні права:
- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного процентного періоду;
- право подавати емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович