Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.04.2007
Дата публікації 13.04.2007 11:59:20
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* akrakovnaya@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ЗАТ «Альфа-Банк»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Закрите акціонерне товариство «Альфа-Банк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23494714
1.4. Місцезнаходження 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 490-46-00, (044)490-46-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента mail@alfabank.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
Відповідно до Рішення Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» (Протокол №450 від 13.04.2007 р.) на посаду Члена Правління ЗАТ «Альфа-Банк» призначено Висоцького Олега Федоровича.
Дані Висоцького Олега Федоровича:
- паспорт СО 457295 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.08.2000 р.
- повне найменування посади, на яку призначена зазначена особа – Член Правління-Директор Департаменту з підтримки інформаційних банківських систем;
- Судимості не має;
- Строк, на який зазначена особа призначена на посаду Члена Правління – до 24.11.2007 року;
- Частка в уставному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк», якою володіє зазначена особа – 0 % (не володіє);
- Посади, які пан Висоцький обіймав протягом останніх 7-ми років: старший консультант відділу інформаційних технологій (ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс»); заступник начальника відділу інформатики та телекомунікацій (Банк «Пекао»); начальник управління по інформаційним технологіям (ЗАТ «ПрокредитБанк»)
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління
ЗАТ «Альфа-Банк» А. В. Волков

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович