Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.02.2008
Дата публікації 27.02.2008 19:00:03
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Марцонь Геннадій Вікторович - Президент (Голова спостережної ради). Тел: 0444559500
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів 26 лютого 2008р. було прийняте рішення : 1) Звільнити Зосько Тетяну Алімівну (паспорт: серія СН №870068, виданий 24 червня 1998 року Богуславським РУ ГУ МВС України в Київській області) з посади Члена Спостережної ради, яка перебувала на посаді протягом 9 місяців у зв’язку з відкликанням довіреності. 2) Призначити на посаду Члена Спостережної ради Прохоренко Олександра Івановича (паспорт: серія СО № 529454, виданий 28 грудня 2000р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) строком на 3 роки.
Особа обіймала такі посади протягом своєї діяльності:
- лаборанта в Київському державному педагогічному інституті ім. А.М. Горького;
- вчителя в СШ № 224;
- молодшого наукового співробітника лабораторії трудового навчання в Науково-дослідному інституті педагогіки;
- інженера-економіста організаційного відділу ПО “Меркурій”;
- начальника департаменту ДВ “Аваль”;
- економіста 2 категорії в “Юнексбанк”;
- спеціаліста по аудиту в ЗАТ “Зовнішінформаудит”;
- заступника директора ПП “Волонд”;
- інженера по маркетинговій інформації ТОВ “Управавтозапчастини”;
- начальник відділу маркетингу АТ ЗТ “Альцест”;
- директора з маркетингу ТОВ “Авіста –СМ”;
- начальника відділу по роботі з потенційними клієнтами АКБ “ТАС-Комерцбанк”;
- директор з маркетингу ДП “ІЕК – України”;
- заступник директора з маркетингу ТОВ “Індекс”;
- директор з маркетингу ЗАТ “КУА АПФ “Національний резерв”.
Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент (Голова спостережної ради) Марцонь Геннадій Вікторович