Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.07.2013
Дата публікації 24.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33151813, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, повідомляє, що 13 вересня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
5. Про затвердження змін до договору з компанією з управління активами.
6. Про затвердження змін до договору з зберігачем.
7. Про переобрання складу Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 13 вересня 2013 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 09 вересня 2013 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гарагонич Олександр Васильович.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.07.2013
(дата)