Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 26.03.2013
Дата публікації 27.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
Юридична адреса* 01034 м.Київ вул. Лисенка, 4
Керівник* Мiрошников Юрiй Володимирович - Президент. Тел: 0445815117
E-mail* gots.marina@ps.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», далі – Товариство, прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу (Рішення (Протокол) у формі заочного голосування від 26.03.2013 р.), а саме: закрите (приватне) розміщення 36 000 штук іменних, відсоткових, забезпечених облігацій бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю 36 000 000,00 гривень. Номінальна вартість однієї облігації - 1 000,00 грн. Облігації будуть розміщуватися Товариством самостійно.
Співвідношення суми облігацій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення складає 34,94%. Співвідношення загальної суми цінних паперів Товариства, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення – 100%.
Умовами розміщення облігацій передбачені наступні права їхніх власників:
- право на виплату номінальної вартості та отримання відсоткового доходу за облігаціями у строки, передбачені умовами розміщення облігацій;
- право на викуп облігацій відповідно до умов їх розміщення;
- інші права, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій.
Оплата облігацій, що плануються до розміщення, здійснюється грошовими коштами у національній валюті України (гривня) або іноземній валюті (долар США) за офіційним курсом Національного банку України на день оплати відповідно до чинного валютного законодавства.
Випуск облігацій проводиться з метою залучення обігових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства. Кошти, залучені від розміщення облігацій, Товариство не буде використовувати для формування і поповнення власного статутного капіталу, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
Члени Наглядової ради Товариства не придбавали та не планують придбавати облігації, що розміщуються Товариством.
Конвертація облігацій умовами розміщення не передбачена.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Мiрошников Юрiй Володимирович