Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.02.2013
Дата публікації 21.02.2013 14:02:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
21.02.2013 року Спостережною радою Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» прийнято рішення про виключення з 21.02.2013 року Ізутіна Володимира Васильовича (паспорт: серія 45 05 № 258159, виданий ОВС «Тропарьово-Нікуліно» міста Москви, 28.02.2003 року) зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є рішення Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Ізутіна Володимира Васильовича виключено зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» в зв’язку з виробничою необхідністю.
Ізутін Володимир Васильович до виключення зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» працював на посаді Першого Віце-Президента, Члена Правління ПАТ «Альфа-Банк».
Ізутін Володимир Васильович виключений зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Ізутін Володимир Васильович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Ізутін Володимир Васильович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна