Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.02.2013
Дата публікації 05.02.2013 09:50:37
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
04.02.2013 року Спостережною радою Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» прийнято рішення про виключення з 04.02.2013 року Луканова Олександра Костянтиновича (паспорт: 45 09 444232, виданий Відділенням по району Басманний ОУФМС Росії по м. Москві, 26.12.2007р.) зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є рішення Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Луканова Олександра Костянтиновича виключено зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» в зв’язку з прийнятим рішенням щодо розділення посад Президента та Головного керуючого директора та його подальшим введенням до складу Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк». Після виключення зі складу Правління ПАТ «Альфа-Банк» пан Луканов Олександр Костянтинович продовжить працювати на посаді Президента ПАТ «Альфа-Банк».
Луканов Олександр Костянтинович до виключення зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» працював на посаді Президента, Головного керуючого директора, Члена Правління ПАТ «Альфа-Банк».
Луканов Олександр Костянтинович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Луканов Олександр Костянтинович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна