Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.01.2013
Дата публікації 14.01.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
Юридична адреса* 01034 м.Київ вул. Лисенка, 4
Керівник* Мiрошников Юрiй Володимирович - Президент. Тел: 0445815117
E-mail* gots.marina@ps.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
31 грудня 2012 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (далі – Товариство), що оформлене протоколом від 31.12.2012 р., у зв’язку зі скороченням кількісного складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження/звільнено з посади члена Наглядової ради Товариства Табачника Михайла Володимировича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Термін перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства - 0 років 6 місяців. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Мiрошников Юрiй Володимирович