Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.11.2012
Дата публікації 10.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
Юридична адреса* 01034 м.Київ вул. Лисенка, 4
Керівник* Мiрошников Юрiй Володимирович - Президент. Тел: 0445815117
E-mail* gots.marina@ps.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРАТ «Міжнародні Авіалінії України» повідомляє, що у зв’язку з технічною помилкою у газеті «Відомості» НКЦПФР № 229 від 29.11.2012 р. було опубліковано неправильний текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства.

У зв’язку з цим, АТ «Міжнародні Авіалінії України» просить акціонерів не керуватися вищевказаним повідомленням товариства, а вважати вірною наступну інформацію:Приватне акціонерне товариство

«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 31 грудня 2012 року об 11-00 за місцезнаходженням

АТ «Міжнародні Авіалінії України» за адресою:

Україна, м. Київ, шосе Харківське, 201-203, кабінет 819Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

4. Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання/призначення посадових осіб Товариства.Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 31 грудня 2012 року о 10-00 год. та закінчиться о 10-50 год. Представник акціонера повинен мати довіреність, засвідчену у встановленому порядку, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 грудня 2012 р.

З матеріалами, що стосуються Порядку денного, можна ознайомитися з 10-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою проведення Загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Порядку денного, є Віце - президент з корпоративних питань О.Ф. Бобровніков.

Довідки за телефоном: (044) 5815656

Співголова Наглядової ради О. Нікітіна
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Мiрошников Юрiй Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.12.2012
(дата)