Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.11.2012
Дата публікації 13.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» інформує про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» призначених на 23 листопада 2012 року о 10:30 за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28, (інформація про проведення яких була опублікована у Відомостях НКЦПФР №195 від 12.10.2012р.) наступним питанням:
10. Про зменшення статутного капіталу Товариства.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.11.2012
(дата)