Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.10.2012
Дата публікації 24.10.2012 08:22:50
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» інформує про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» призначених на 23 листопада 2012 року о 10:30 за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28, (інформація про проведення яких була опублікована у Відомостях НКЦПФР №195 від 12.10.2012р.) наступним питанням:
9. Про внесення змін до статуту Товариства.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.10.2012
(дата)