Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.10.2012
Дата публікації 12.10.2012 09:32:19
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» повідомляє, що 23 листопада 2012 року о 10:30 за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі – Товариство).
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
4. Про зміну розміру винагороди компанії з управління активами Товариства
5. Про внесення змін до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
6. Про зміну незалежного оцінювача майна Товариства.
7. Про внесеня змін до Проспекту емісії акцій Товариства.
8. Про затвердження складу Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 23 листопада 2012 року з 10:00 до 10:25. Для реєстрації акціонери ПАТ «ЗНКІФ ««Резервна нерухомість» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 19.11.2012 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:
Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гарагонич Олександр Васильович.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.10.2012
(дата)