Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.09.2012
Дата публікації 11.09.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» інформує про зміни в порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі – Товариство), які відбудуться 21 вересня 2012 року о 09:30 за адресою: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28, інформація про проведення яких була опублікована у Відомостях НКЦПФР №156 (1409) від 17.08.2012 р.

Доповнити порядок денний наступним питанням:
8. Про затвердження складу Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 09:00 до 09:25. Для реєстрації акціонери ПАТ «ЗНКІФ ««Резервна нерухомість» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 17.09.2012 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:
Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 7; тел. для довідок: 044 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Устименко Ю.І.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.09.2012
(дата)