Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.07.2012
Дата публікації 11.07.2012 09:46:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
10.07.2012 року Спостережною радою Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» прийнято рішення про виключення з 13.07.2012 року Лапко Олександра Івановича (паспорт: серія 4508 № 268396, виданий ВВС району Ліанозово м. Москви, 20.12.2005 року) зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є рішення Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Лапко Олександра Івановича виключено зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» в зв’язку з виробничою необхідністю.
Лапко Олександр Іванович до виключення зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» працював на посаді Члена Правління, Керівника корпоративного кредитування та транзакційного бізнесу ПАТ «Альфа-Банк».
Лапко Олександр Іванович виключений зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Лапко Олександр Іванович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Лапко Олександр Іванович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна