Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.01.2012
Дата публікації 31.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» повідомляє, що 02.03.2012 року о 16:30 за адресою: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім.28 відбудуться чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі - Товариство).

Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік.
4.Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.
5.Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
6.Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2011 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
7.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.Про внесення змін до Статуту Товариства.
9.Про внесення змін до проспекту емісії акцій Товариства.
10.Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства
11.Про встановлення розміру винагороди ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
12.Про затвердження додаткової угоди до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
13.Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.
14.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 16:00 до 16:25. Для реєстрації акціонери ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 27.02.2012 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:
Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 7; тел. для
довідок: 0 44 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Устименко Ю.І.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.01.2012
(дата)