Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.12.2011
Дата публікації 30.12.2011 09:25:16
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.12.2011 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Молодкіна В’ячеслава Ігоровича (паспорт: СН 650039, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.11.1997р.) виключено зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є рішення Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Молодкіна В’ячеслава Ігоровича виключення зі складу Правління ПАТ «Альфа-Банк» в зв’язку з виробничою необхідністю.
Молодкін В’ячеслав Ігорович до виключення зі складу Правління працював на посаді члена Правління, Віце-Президента ПАТ «Альфа-Банк».
Молодкіна В’ячеслава Ігоровича виключено зі складу Правління ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Молодкін В’ячеслав Ігорович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Молодкін В’ячеслав Ігорович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна