Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 26.10.2007
Дата публікації 29.10.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
26 жовтня 2007 року Спостережною Радою Закритого акціонерного товариства «Альфа Банк» прийняте рішення про викуп власних акцій. Дата початку викупу: 01.12.2007 року, дата закінчення викупу: 01.03.2008 року. Метою викупу власних акцій є їхній подальший перепродаж. Ціна акцій, що викупаються, визначатиметься за домовленістю сторін, при цьому фактором, який враховується при визначенні ціни акцій та має безпосередній вплив на таку ціну, є кількість акцій, що знаходяться у власності продавця на момент викупу. Номінальна вартість однієї акції складає 1 (одну) гривню, ринкова вартість однієї акції складає 1 (одну) гривню. За результатами діяльності в 2006 році прибуток на акції не виплачувався. Викупу підлягають 33 182 штук простих іменних акцій у документарній формі. Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу складає 0,0024 %. За станом до викупу акцій, акціонером, який володіє 10 та більше відсотками акцій є компанія “ABH Ukraine Limited”. У членів ради товариства та/або виконавчого органу акції не викупаються. Емітент не володіє раніше викупленими акціями власної емісії. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 350/1/07, дата реєстрації 02 серпня 2007 року, державна реєстрація випуску акцій, що підлягають викупу, здійснена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович