Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.10.2011
Дата публікації 20.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗОФIКАЦIЇ "КIРОВОГРАДГАЗ"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м.Кiровоград, вул. Володарського, 67
Керівник* Ященко Iгор Ярославович - Голова правлiння. Тел: 0522240240
E-mail* getman@kirgas.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03365222
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 25006, м.Кіровоград, вул.Володарського, 67
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522) 24-48-60, (0522) 22-95-13
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mail@kirgas.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.kirgas.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про звільнення (дострокове припинення повноважень з власної ініціативи члена правління) та виведення зі складу правління Товариства Заруби Анатолія Миколайовича. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано. Володіє 0,0016% акцій в статутному капіталі Товариства. Посадова особа перебувала на посаді члена правління з 2004 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про звільнення (дострокове припинення повноважень з власної ініціативи члена правління) та виведення зі складу правління Товариства Олещенко Владислава Володимировича. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано. Володіє 0% акцій в статутному капіталі Товариства. Посадова особа перебувала на посаді члена правління з 2004 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про звільнення (дострокове припинення повноважень з власної ініціативи члена правління) та виведення зі складу правління Товариства Овчара Петра Андрійовича. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано. Володіє 0,001% акцій в статутному капіталі Товариства. Посадова особа перебувала на посаді члена правління з 2004 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про звільнення (дострокове припинення повноважень в зв’язку зі смертю) та виведення зі складу правління Товариства Храпака Василя Дмитровича. Володів 0,0019% акцій в статутному капіталі Товариства. Посадова особа перебувала на посаді члена правління з 1998 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про призначення членом правління ВАТ «Кіровоградгаз» Шарандака Руслана Валентиновича. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано, займає посаду начальника управління фінансів та контролю витрат, володіє 0,0003% акцій в статутному капіталі Товариства. Попередні посади: начальник відділу економічного аналізу ТОВ «ТД «Артеміда», начальник відділу фінансово-економічного аналізу СП «Метал Холдинг», директор ТОВ «Запоріжсталь Метал Холдинг», заступник директора ТОВ «Укрметалресурс», начальник відділу маркетингу ТОВ «Сарго», начальник фінансового відділу ВАТ «Кіровоградгаз», заступник начальника управління фінансів ВАТ «Кіровоградгаз», в.о. начальника управління фінансів ВАТ «Кіровоградгаз». Призначений на посаду на період до проведення чергових загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони суду займатися певними видами діяльності немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про призначення членом правління ВАТ «Кіровоградгаз» Петровського Андрія Юлійовича. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано, займає посаду заступника Голови правління - директора департаменту з основної виробничої діяльності, володіє 0% акцій в статутному капіталі Товариства. Попередні посади: заступник директора по газифікації бурякорадгоспу, заступник голови правління по газифікації бурякорадгоспу, начальник ділянки Жданівського сахзаводу, заступник головного інженера Жданівського сахзаводу, начальник Хмільницької дільниці Вінницької філії ДК «Торговий Дім «Газ України», начальник відділу обліку природного газу та розрахунків Хмільницьке УГГ ВАТ «Вінницягаз», заступник начальника управління по обліку та розрахунків за газ Вінницького управління газового господарства, заступник голови правління по обліку та розподілу газу ВАТ «Вінницягаз», начальник по обліку газу та розрахунків ВАТ «Вінницягаз», директор департаменту з основної виробничої діяльності ВАТ «Кіровоградгаз». Призначений на посаду на період до проведення чергових загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони суду займатися певними видами діяльності немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про призначення членом правління ВАТ «Кіровоградгаз» Міняйло Бориса Гнатовича Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано, займає посаду заступника Голови правління по скрапленому газу, питаннях землекористування та соціальних питаннях, володіє 0% акцій в статутному капіталі Товариства. Попередні посади: начальник Ульяновського УЕГГ, директор ДП «Центргаз», заступник Голови правління з питань охорони праці-начальник відділу ВАТ «Кіровоградгаз», головний інженер служби матеріально-технічного забезпечення Одеської залізниці, радник Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз», заступник Голови правління по питаннях землекористування та соціальних питаннях ВАТ «Кіровоградгаз». Призначений на посаду на період до проведення чергових загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони суду займатися певними видами діяльності немає.

Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградгаз» прийнято рішення (протокол №5 від 19.10.2011 року) про призначення членом правління ВАТ «Кіровоградгаз» Стрижака Володимира Миколайовича. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано, займає посаду директора інженерно–експлуатаційного департаменту – головний інженер, володіє 0,00048% акцій в статутному капіталі Товариства. Попередні посади: головний інженер Олександрівського управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ), в.о. начальника Олександрівського УЕГГ, головний інженер Олександрівського УЕГГ, головний контролер-начальник відділу контролю технічного стану систем газопостачання ВАТ «Кіровоградгаз». Призначений на посаду на період до проведення чергових загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, заборони суду займатися певними видами діяльності немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ященко Iгор Ярославович