Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 03.08.2011
Дата публікації 03.08.2011 14:20:13
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Олексія Олександровича Марея (паспорт 4501 857465 виданий РВВС Сєвєрне Тушино м..Москва 15.01.2002) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Олексія Олександровича Марея призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Олексій Олександрович Марей до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді члена Правління ВАТ «Альфа-Банк», Росія.
Олексія Олександровича Марея призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Олексій Олександрович Марей непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Олексій Олександрович Марей часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Андрія Володимировича Баранова (паспорт: Р USA № 448636684, виданий United States Department of State (Державний департамент США) 11 червня 2008 року.) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Андрія Володимировича Баранова призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Андрій Володимирович Баранов до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Керуючого партнера Princeton Partners Group.
Андрія Володимировича Баранова призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Андрій Володимирович Баранов непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Андрій Володимирович Баранов часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: МК 350534, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 року) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Галієва Ернеста Едуардовича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Галієв Ернест Едуардович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Галієв Ернест Едуардович відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Галієв Ернест Едуардович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Галієв Ернест Едуардович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: МК 350534, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Галієва Ернеста Едуардовича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Галієв Ернест Едуардович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Галієв Ернест Едуардович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Галієв Ернест Едуардович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Галієв Ернест Едуардович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Йонаха Йоханна (паспорт: P AUT 1845432, виданий 30/04/2007 року) відкликано з посади Голови Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Йонаха Йоханна відкликано з посади Голови Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Йонах Йоханн до відкликання з посади Голови Спостережної Ради працював на посаді Голови Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Йонах Йоханн відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Йонах Йоханн непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Йонах Йоханн часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087 , 10.11.2006 р.) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Карімова Ільдара Альфредовича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Карімов Ільдар Альфредович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Карімов Ільдар Альфредович відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Карімов Ільдар Альфредович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Карімов Ільдар Альфредович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт: 45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підрозділу 772-087 , 10.11.2006 р.) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Карімова Ільдара Альфредовича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Карімов Ільдар Альфредович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Карімова Ільдара Альфредовича призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Карімов Ільдар Альфредович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Карімов Ільдар Альфредович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича (паспорт: 45 08 499620, виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Косогова Андрія Миколайовича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Косогов Андрій Миколайович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Косогов Андрій Миколайович відкликаний з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Косогов Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Косогов Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича (паспорт: 45 08 499620, виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Косогова Андрія Миколайовича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Косогов Андрій Миколайович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Косогов Андрій Миколайович призначений Членом Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Косогов Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Косогов Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Павла Назарьяна (паспорт: 46 04 № 231883, виданий Красногорським УВС Московскої області 17.01.2003 р.) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Павла Назарьяна відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Павло Назарьян до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Павло Назарьян відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Павло Назарьян непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Павло Назарьян часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Павла Назарьяна (паспорт: 46 04 № 231883, виданий Красногорським УВС Московскої області 17.01.2003 р.) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Павла Назарьяна призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Павло Назарьян до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Павло Назарьян призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Павло Назарьян непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Павло Назарьян часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Авена Петра Олеговича (паспорт: серія 45 04 № 160654, виданий ВВС району Арбат м. Москви, 05.12.2002) призначено Головою Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Авена Петра Олеговича призначено Головою Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Авен Петро Олегович до призначення Головою Спостережної Ради працював на посаді Президента ВАТ «Альфа-Банк», Росія
Авена Петра Олеговича призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Авен Петро Олегович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Авен Петро Олегович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Савченка Олексія Володимировича (паспорт: 45 04 051678, виданий ВВС «Марьіна Роща» м. Москва 27.09.2002 року) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Савченка Олексія Володимировича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Савченко Олексій Володимирович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Савченко Олексій Володимирович відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Савченко Олексій Володимирович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Савченко Олексій Володимирович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Савченка Олексія Володимировича (паспорт: 45 04 051678, виданий ВВС «Марьіна Роща» м. Москва 27.09.2002 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Савченка Олексія Володимировича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Савченко Олексій Володимирович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Савченко Олексій Володимирович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Савченко Олексій Володимирович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Савченко Олексій Володимирович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

03.08.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Хвесюка Рушана Федоровича (паспорт: 46 04 161449, виданий Сергієво-Посадським відділом міліції в Московській області 28.02.2003 року) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Хвесюка Рушана Федоровича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Хвесюк Рушан Федорович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Хвесюк Рушан Федорович відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Хвесюк Рушан Федорович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Хвесюк Рушан Федорович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна