Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 26.07.2011
Дата публікації 26.07.2011 09:47:19
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до абзацу 2 пункту 13 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1591 від 19.12.2006 року, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" повідомляє про несвоєчасне оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР регулярної квартальної інформації за 2-й кв. 2011р.
У зв'язку із технічними причинами, регулярна квартальна інформація емітента за 2-й кв. 2011р., паперова форма якої подана до ДКЦПФР та зареєстрована за №7888 від 25.07.2011р., не була своєчасно оприлюднена у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР. Дата оприлюднення звіту у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР 26.07.2011р. (07:00:53)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна