Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 20.07.2011
Дата публікації 20.07.2011 12:36:41
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В результаті зарахування акцій ПАТ «Альфа-Банк», придбаних у акціонера Борейко О.І. у кількості 1 штуки, кількість акцій акціонера ПАТ „Альфа-Банк ” - компанії АВН Ukraine Limited збільшилась на 1 штуку.
В результаті зазначеної трансакції кількість акцій ПАТ „Альфа-Банк”, що належить компанії АВН Ukraine Limited, становить 2 976 560 293 акції (80,1013%).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна