Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.06.2011
Дата публікації 16.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Резервна нерухомість»
Інформує про зміни в порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» (надалі - Товариство), які відбудуться 30.06.2011 року о 09:45 за адресою: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28, інформація про проведення яких була опублікована у Відомостях ДКЦПФР №97 (1102) від 27.05.2011р.
Доповнити порядок денний наступними питаннями:
5. Про внесення змін в Регламент Товариства.
6. Про внесення змін в Статут Товариства.
7. Про затвердження Договору на управління активами.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 23.06.2011 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 7; тел. для довідок: 0 44 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Устименко Ю.І.

Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.06.2011
(дата)