Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.05.2011
Дата публікації 30.05.2011 10:44:58
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Резервна нерухомість» повідомляє, що 30.06.2011 року о 09:45 за адресою: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» (надалі - Товариство). Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: 09:00. Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: 09:30.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження Додаткової угоди до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
4. Про зміну розміру винагороди ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 23.06.2011 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів:
Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 7; тел. для
довідок: 0 44 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Устименко Ю.І.

Голова Наглядової Ради ПАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» О.В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.05.2011
(дата)