Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2011
Дата публікації 29.04.2011 10:33:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Кауфмана Едуарда Стівена (паспорт: Р 701999434, виданий Посольством США, Велика Британія 02.03.2001 року) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Кауфмана Едуарда Стівена відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Кауфман Едуард Стівен до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Кауфман Едуард Стівен відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Кауфман Едуард Стівен непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Кауфман Едуард Стівен часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича (паспорт: 45 08 499620, виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Косогова Андрія Миколайовича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Косогов Андрій Миколайович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Косогов Андрій Миколайович відкликаний з посади Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Косогов Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Косогов Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича (паспорт: 45 08 499620, виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Косогова Андрія Миколайовича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Косогов Андрій Миколайович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Косогов Андрій Миколайович призначений Членом Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Косогов Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Косогов Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Павла Назарьяна (паспорт: 46 04 № 231883, виданий Красногорським УВС Московскої області 17.01.2003 р.) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Павла Назарьяна відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Павло Назарьян до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Павло Назарьян відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Павло Назарьян непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Павло Назарьян часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Павла Назарьяна (паспорт: 46 04 № 231883, виданий Красногорським УВС Московскої області 17.01.2003 р.) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Павла Назарьяна призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Павло Назарьян до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Павло Назарьян призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Павло Назарьян непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Павло Назарьян часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Савченка Олексія Володимировича (паспорт: 45 04 051678, виданий ВВС «Марьіна Роща» м. Москва 27.09.2002 року) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Савченка Олексія Володимировича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Савченко Олексій Володимирович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Савченко Олексій Володимирович відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Савченко Олексій Володимирович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Савченко Олексій Володимирович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Савченка Олексія Володимировича (паспорт: 45 04 051678, виданий ВВС «Марьіна Роща» м. Москва 27.09.2002 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Савченка Олексія Володимировича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Савченко Олексій Володимирович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Савченко Олексій Володимирович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Савченко Олексій Володимирович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Савченко Олексій Володимирович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Хвесюка Рушана Федоровича (паспорт: 46 04 161449, виданий Сергієво-Посадським відділом міліції в Московській області 28.02.2003 року) відкликано з посади Члена Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Хвесюка Рушана Федоровича відкликано з посади Члена Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Хвесюк Рушан Федорович до відкликання з посади Члена Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Хвесюк Рушан Федорович відкликаний з посади на невизначений строк.
Пан Хвесюк Рушан Федорович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Хвесюк Рушан Федорович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.


27.04.2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Хвесюка Рушана Федоровича (паспорт: 46 04 161449, виданий Сергієво-Посадським відділом міліції в Московській області 28.02.2003 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Хвесюка Рушана Федоровича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Хвесюк Рушан Федорович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Хвесюк Рушан Федорович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Хвесюк Рушан Федорович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Хвесюк Рушан Федорович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна