Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2011
Дата публікації 15.03.2011 14:08:30
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Резервна нерухомість» повідомляє, що 22.04.2011 року о 10:30 за адресою: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 12-Л відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» (надалі - Товариство). Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 09:30 до 10:15.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4. Про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2010 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
7. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2010 рік.
8. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та внесення і затвердження змін і доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
9. Про затвердження договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2011
(дата)