Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 17.09.2007
Дата публікації 18.09.2007 16:31:13
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Марцонь Геннадій Вікторович - Президент (Голова спостережної ради). Тел: 0444559500
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів від 17 вересня 2007року було прийняте рішення здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, в разі якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про деномінацію акцій або голосували проти рішення про деномінацію акцій і звернулися до товариства з письмовою заявою про викуп акцій.
Період викупу з 18 вересня 2007року, дата закінчення викупу рішенням не передбачається . Метою викупу акцій є захист прав акціонерів. Ціна викупу акцій за домовленістю сторін - не нижче номінальної, номінальна вартість акцій становить 0,25 грн. за одну акцію. За результатами діяльності Товариства у 2006 році отримано збиток. Підлягають викупу прості іменні акції. Кількість та сіввідношення акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу не визначено. ЗАТ “ІК “Полтавщина” володіє 100% акцій станом до викупу акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано ДКЦПФР 21.07.05р. , реєстраційний № 340/1/05.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент (Голова спостережної ради) Марцонь Геннадій Вікторович