Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.09.2010
Дата публікації 14.09.2010 17:27:21
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість»

ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 2 листопада 2010 року о 15:00 год. за адресою: 04210, м. Київ. просп. Героїв Сталінграду,12-Л.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: розпочнеться о 14:30 год. та закінчиться о 14:50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів 2 листопада 2010 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» на 2010 – 2012 роки.
4. Про зміну найменування ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
5. Про зміну місцезнаходження ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
6. Про внесення змін до Статуту ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
7. Про затвердження змін до регламенту ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
8. Про затвердження змін до проспекту емісії ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».

Для реєстрації акціонери ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: телефон для довідок – (044) 426-61-16.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 07.09.2010р. у № 165 (2967) газети «Бюлетень. Цінні папери України».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової ради (Президент) ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» О. В. Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.09.2010
(дата)