Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.08.2010
Дата публікації 09.08.2010 12:37:47
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова Наглядової ради). Тел: 0444266111
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Спостережної ради Бірюков Леонід Валентинович (паспорт серії СО № 431152, виданий 27.07.2000 року Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві) звільнено 06.08.2010.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.00%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посаді з 14.08.2009.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 06.08.2010 р. (протокол № 11 вiд 05.08.2010 р.). Посадова особа звiльнена в зв"язку iз прийняттям загальними зборами акцiонерiв товариства рішення.

Посадова особа Член Наглядової ради Самойлова Антоніна Іванівна (паспорт серії ЕС № 714836, виданий 10.07.1998 року Железнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму) призначено 06.08.2010.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.00%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, інші посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: спеціаліст, провідний спеціаліст, головний спеціаліст, начальник відділу.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 06.08.2010 р. (протокол № 11 вiд 06.08.2010 р.).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент (Голова Наглядової ради) Гарагонич Олександр Васильович