Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.06.2010
Дата публікації 15.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Резервна нерухомість"
Юридична адреса* 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12-Л
Керівник* Гарагонич Олександр Васильович - Президент (Голова спостережної ради). Тел: 0444559500
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 6 серпня 2010 року о 15:00 год. за адресою: 04210, м. Київ. просп. Героїв Сталінграду,12-Л
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: розпочнеться о 14:30 год. та закінчиться о 14:50 год.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 6 серпня 2010 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
3. Про припинення договору з реєстратором ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
4. Про призначення дати припинення ведення реєстру власників простих іменних цінних паперів ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
5. Про обрання депозитарію цінних паперів, затвердження умов договору з ним.
6. Про обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов договору з ним.
7. Про переобрання складу Спостережної ради ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
8. Про зміну найменування ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
9. Про внесення змін до Статуту ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
11. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
12. Про затвердження Положення про інформаційну політику ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
13. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
14. Про затвердження змін до регламенту ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
15. Про затвердження змін до проспекту емісії ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість».
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: телефон для довідок – (044) 426-61-16
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
04.06.2010р. в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» № 100 (2902)
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Спостережної ради (Президент) ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» О. В. Гарагонич
М.П.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Спостережної ради (Президент) ВАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» Олександр Васильович Гарагонич
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент (Голова спостережної ради) Гарагонич Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.07.2010
(дата)