Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.07.2010
Дата публікації 09.07.2010 14:15:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В результаті зарахування акцій додаткової емісії ПАТ „Альфа-Банк” на рахунки акціонерів, кількість акцій акціонера ПАТ „Альфа-Банк ” – Відкритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» становить 739 431 452 штук (19,8986%), а кількість акцій акціонера – АВН Ukraine Limited становить 2 976 561 606 штук (80,1013%).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна