Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.06.2010
Дата публікації 16.06.2010 16:41:08
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
15.06.2010 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Банк Главацького Андрія Миколайовича (паспорт: КС 421722 виданий 17.06.2008 року Посольством України, Нікосія, Кіпр) призначено Членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Главацького Андрія Миколайовича призначено Членом Ревізійної комісії в зв’язку з виробничою необхідністю.
Главацький Андрій Миколайович до призначення Членом Ревізійної комісії працював на посаді Члена Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк».
Главацький Андрій Миколайович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Главацький Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Главацький Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна