Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.06.2010
Дата публікації 16.06.2010 15:37:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
15.06.2010 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Запольського Дмитра Олександровича (паспорт: 4505 483417, виданий 11.03.2003 року ВВС района Сєвєрноє Тушино м. Москва) призначено Членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Запольського Дмитра Олександровича призначено Членом Ревізійної комісії в зв’язку з виробничою необхідністю.
Запольський Дмитро Олександрович до призначення Членом Ревізійної комісії працював на посаді Члена Ревізійної комісії ПАТ «Альфа-Банк».
Запольський Дмитро Олександрович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Запольський Дмитро Олександрович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Запольський Дмитро Олександрович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна