Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації 24.03.1993
3. Територія (область) 32000
4. Статутний капітал (грн) 28726247548.4
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
7. Середня кількість працівників (осіб) 8909
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва - - - -
9. Органи управління підприємства Загальні Збори Акціонерів: ABH HOLDINGS S.A. B 151018, Країна: LU - 57,6006 % ABH Ukraine Limited 167526, Країна: CY - 38,2019% MSP Stiftung (Фонд МСП) FL-0002.498.534-9, Країна: LI - 4,1975% Наглядова Рада, персональний склад: Шпек Р.В - . Голова Наглядової Ради Шведлер М. - Член Наглядової Ради (незалежний) Авєн П.О. - Член Наглядової Ради Карімов І.А. - Член Наглядової Ради Галієв Е.Е. - Член Наглядової Ради (незалежний) Бакстер Е. - Член Наглядової Ради Браун Д. - Член Наглядової Ради Аначалі А. - Член Наглядової Ради (незалежний) Правління: Михайльо В.В. - Голова Правління Сєрьожин Д.О. - Член Правління, Головний фінансовий директор Саченко А.М - . Член Правління, Віце-Президент Блок «Інформаційні технології» Дидишко В.В. - Член Правління, Директор Департаменту з управління ризиками Луканов О.К. - Член Правління, Президент Харченко П.С. - Член Правління, Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу Ющак Р - Член Правління, Генеральний менеджер Черкай С.В. - Член Правління, Директор з продажів та дистрибуції
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб. Акцiонерна страхова компанiя "Остра-Київ" д/н д/н
ТОВ "Почайна" д/н д/н
Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв д/н д/н
Акцiонерне товариство "Українська фiнансова група" д/н д/н
Акцiонерне товариство мiжнародне бiзнес-агенство "Маркетинг-центр" д/н д/н
ТОВ "Українська автомобiльна компанiя" д/н д/н
Редакцiя газети "Голос України" д/н д/н
Мале колективне пiдприємство "АСС" д/н д/н
Коростишiвське районне споживче товариство д/н д/н
Коопзаготпром д/н д/н
Стасюк Тетяна Миколаївна д/н д/н
Горобчук Вiктор Олексiйович д/н д/н
Грицюк Катерина Дмитрiвна д/н д/н
Крукiвська Iрина Вiкторiвна д/н д/н
Шеметенкова Марiя Єгорiвна д/н д/н
Борейко Ольга Iванiвна д/н д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Нацiональний банк України
2) МФО банку 300001
3) поточний рахунок 32000102001026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
5) МФО банку CHASUS
6) поточний рахунок 400940442