Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Твердження щодо проміжної інформації


Проміжна фінансова звітність емітента за 4 квартал 2019 року не складалась. Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".