Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 20.05.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.05.2019 призначено Член Правління, Головний фінансовий директор Сєрьожин Дмитро Олександрович - 0
Зміст інформації:
20.05.2019 року рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» №29 Сєрьожина Дмитра Олександровича (паспорт: 45 00 965889, виданий 2-м паспортним столом ОВД «Можайський» м.Москва, 03.04.2001 року) призначено на посаду Член Правління, Головний фінансовий директор АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК». Сєрьожина Дмитра Олександровича призначено на посаду Члена Правління, Головного фінансового директора у зв’язку з виробничою необхідністю. До призначення на посаду Члена Правління, Головного фінансового директора протягом останніх п’яти років Сєрьожин Дмитро Олександрович обіймав наступні посади: з 25.05.2017 по 16.05.2019 – Головний фінансовий директор АТ «АЛЬФА-БАНК», з 19.01.2017 по 24.05.2017 – Генеральний менеджер ПАТ «УКРСОЦБАНК», з 14.04.2015 по 18.01.2017 – Перший Віце-Президент ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 02.04.2012 по 13.04.2012 – Член Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Сєрьожин Дмитро Олександрович призначений на посаду на невизначений строк Сєрьожин Дмитро Олександрович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Сєрьожин Дмитро Олександрович часткою в статутному капіталі АТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.
20.05.2019 призначено Член Правління, Президент Луканов Олександр Костянтинович - 0
Зміст інформації:
20.05.2019 року рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» №29 Луканова Олександра Костянтиновича (паспорт: 53 0653228, орган видачі МЗС Росії 07701, 16.06.2014 року) призначено на посаду Член Правління, Президент АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК». Луканова Олександра Костянтиновича призначено на посаду Члена Правління, Президента у зв’язку з виробничою необхідністю. До призначення на посаду Члена Правління, Президента протягом останніх п’яти років Луканов Олександр Костянтинович обіймав наступні посади: з 06.03.2013 по 16.05.2019 – Президент АТ «АЛЬФА-БАНК». Луканов Олександр Костянтинович призначений на посаду на невизначений строк Луканов Олександр Костянтинович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Луканов Олександр Костянтинович часткою в статутному капіталі АТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.