Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.07.1998 427/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня 01210100 2 100 38688 3868800 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
18.11.1998 616/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня 01210100 2 100 67092 6709200 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
28.09.1999 440/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня 01210100 2 1 6709200 6709200 100
Опис Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня )Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
25.10.1999 517/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня 01210100 2 1 14134190 14134190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
17.03.2000 123/1/00 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня 01210100 2 1 15975190 15975190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
15.01.2001 17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня 01210100 2 1 73000000 73000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
27.12.2004 765/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 127000000 127000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
30.10.2006 507/1/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 360000000 360000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
14.02.2007 69/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 865000000 865000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
02.08.2007 350/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 1370000000 1370000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
04.12.2007 503/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 1744710000 1744710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
18.08.2008 176/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 2249710000 2249710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
10.09.2008 363/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 2976565000 2976565000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
30.12.2009 372/1/09 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 01210100 2 1 3715997295 3715997295 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
29.07.2010 603/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 01110100 1 1 3715997295 3715997295 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
27.09.2016 96/1/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 01110100 1 4237 2874618 12179756466 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
05.05.2017 38/1/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000197362 01110100 1 0.1 121797564660 12179756466 100
Опис В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
06.01.2011 15/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 01110100 1 4237 877035 3715997295 100
Опис Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцiю номiнальною вартостi 4 237,00 грн
 
31.03.2011 178/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 01110100 1 4237 1094907 4639120959 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
03.11.2015 131/1/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 01110100 1 4237 1746665 7400619605 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
12.07.2016 72/1/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 01110100 1 4237 1773806 7515616022 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
 
24.10.2019 63/1/2019 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000197362 01110100 1 0.1 287262475484 28726247548.4 100
Опис В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили. Нове свідоцтво було отримане у з'язку із приєднанням АТ "Укрсоцбанк" до АТ "АЛЬФА-БАНК".