Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії
1 2 3 4 5
На право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" №61 05.10.2011 Нацiональний банк України 01.01.2999
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2999 р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй №61 05.10.2011 Нацiональний банк України 01.01.2999
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2999р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дилерська дiяльнiсть) АЕ №185091 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2999
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2999р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Брокерська дiяльнiсть) АЕ №185090 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2999
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2999 р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи) АЕ №263381 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2999
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2999 р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування) АЕ №263382 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 01.01.2999
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2999 р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково