Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019

Інформація щодо корпоративного секретаря


Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
30.04.2015 25.04.2017 Кушнiрук Олександр Андрiйович тел.: (044) 490-16-45, email: ssbo@alfabank.kiev.ua
Опис Досвiд роботи корпоративного секретаря - 8 рокiв 10 мiсяцiв за основним мiсцем роботи. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право відповідно до Статуту обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банка з акціонерами та/або інвесторами. Права, обов'язки та відповідальність Корпоративного секретаря більш детально розкриті у розділі Звіт про управління. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав з 15.11.2010р. По теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк": з 15.11.2010 р. – корпоративний секретар Управлiння корпоративного адмiнiстрування та зовнiшнiх перевiрок; з 02.01.2013р. – начальник вiддiлу корпоративного адмiнiстрування; з 05.05.2015р. – керiвник з адмiнiстрування колегiальних органiв вiддiлу корпоративного секретаря; з 04.05.2016р. - начальник вiддiлу адмiнiстрування колегiальних органiв Управлiння корпоративного секретаря. Непогашенi судимостi за за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.