Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03365222
Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз»
Дата, на яку складено інформацію: 18.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися