Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.08.2019 12:04:02
Дата здійснення дії: 10.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  23494714
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК», що будуть проведені 10 вересня 2019 року за адресою 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1.

Реєстрація учасників позачергових  Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 10 вересня 2019 року за місцем його проведення з 10:00 до 10:15 (за київським часом). Початок Зборів - 10:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 04 вересня 2019 року.

Збори скликаються за процедурою, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23 березня 2017 року, для вирішення питань, пов’язаних з реорганізацією шляхом приєднання  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» за спрощеною процедурою реорганізації банків.

 

Порядок денний Зборів

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

2. Про приєднання Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК» до Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК» за спрощеною процедурою.

3. Про затвердження плану реорганізації.

4. Про строки проведення реорганізації.

5. Про затвердження умов Договору про приєднання.

6. Про створення Комісії для проведення реорганізації Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК».

  1.  

8. Про затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК».

9. Про створення Комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК».

10. Про призначення персонального складу Комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку Акціонерного Товариства «УКРСОЦБАНК».

11. Про визначення складу Правління Акціонерного Товариства «АЛЬФА-БАНК» після завершення процедури реорганізації.

12. Про надання повноважень на затвердження змін до Плану реорганізації та Договору про приєднання.

13. Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в рамках процедури реорганізації.

 

На власному веб-сайті Банку за адресою https://alfabank.ua/ru  акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів та з іншою передбаченою законодавством інформацією.

          Матеріали Зборів акціонерам Банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням Банку 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1 в робочі дні тижня з 09:00 до 18:00, а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення.

          Документи з питань порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «АЛЬФА-БАНК». Документи (матеріали) надаються для ознайомлення в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

          Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

Оскільки Збори скликаються за спрощеною процедурою, пропозиції до порядку денного Зборів не приймаються, повідомлення про проведення Зборів не містить проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

Порядок участі та голосування на Зборах (у т.ч. за довіреністю) здійснюється у наведеному нижче порядку:

  • у роботі Зборів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
  • для реєстрації для участі у Зборах акціонерам та/або їх представникам необхідно мати паспорт; для представників акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження (оригінал або засвідчену згідно до чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на Зборах); для керівника акціонера - юридичної особи - паспорт та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань(чи з іншого реєстру – згідно до вимог законодавства країни реєстрації акціонера);
  • довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого, утриматись) рішення потрібно проголосувати;
  • під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд;

- надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова Рада АТ  «АЛЬФА-БАНК»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714,  місцезнаходження: 03150 Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, скликаних на 10 вересня 2019 р. (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал представлений двома і більше типами акцій):

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, що скликаються на 10  вересня 2019 року - станом на 24 годину 22 серпня 2019 року.

На вказану дату:

 

Загальна кількість акцій*

 

121 797 564 660 штук

 

Загальна кількість голосуючих акцій

 

121 797 564 660 штук

 

* Статутний капітал Банку представлений одним типом акцій – прості акції.