Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)


Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13.05.2013 69/2/2013-T Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 36000 Бездокументарні іменні 36000000 12 згідно графіку 1988383.56 30.04.2015
Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення:
 

Дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
Опис
 

Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Опис