Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 172462 218863 0 0 172462 218863
будівлі та споруди 58629 54691 0 0 58629 54691
машини та обладнання 30659 23336 0 0 30659 23336
транспортні засоби 478 2177 0 0 478 2177
інші 82696 138659 0 0 82696 138659
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 172462 218863 0 0 172462 218863
Опис Термін експлуатаціі за групами основних засобів, років: Будівлі - 20 років; Машини та обладнання - 5 років; Транспортні засоби - 5 років.