Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 444571 X X
у тому числі:  
Кредит № 1 23.12.2005 258174 16.09.2015
Кредит № 5 25.03.2013 14958 24.03.2015
Кредит № 6 (овердрафт) 19.11.2013 6636 18.11.2014
Кредит № 2 18.01.2012 143872 20.02.2015
Кредит № 3 19.11.2012 8941 31.12.2015
Кредит № 4 20.02.2013 11990 31.03.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 36000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 36000 X X
Облігації 13.05.2013 36000 12 30.04.2015
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 9 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 847303 X X
Усього зобов'язань X 1327883 X X
Опис: