Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
09.12.2013 13.01.2014 Астаніна Анастасія Володимирівна
Опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має