Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Протягом 2013 року Товариство мало значні темпи розвитку, збільшило парк експлуатованих літаків, досягло збільшення коефіціеєнту завантаженості на міжнародних та внутрішніх рейсах, збільшило долю ринку в пасажирських перевезеннях серед авіакомпаній Укріїни за 2013 рік та в загальному обсязі продажів в системі IATA БСП в Україні. Чистий дохід склав 5 937 млн.грн.
Органами управління є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Виконавчий орган (Президент). В структурі компанії передбачено 13 комплексів, які поділяються на меньші структурні підрозділи. До основних комплексів відносяться льотний комплекс, комплекс техніячного обслуговування, комплекс сервісу та логістики, комерційний комплекс та інші. Товариство має власний навчальний центр та представництва Товариства в Україні та закордоном.
середня чисельність працівників за 2013 рік становить 2204 працівника
не належить
Товариство має спільну діяльність з ДП МА "Бориспіль" за Договором про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден
відсутні
Облікова політика Товариства побудована на національних стандартах бухгалтерського обліку та описана в розділі 4 Додаткових приміток до неконсолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 року.
Основний вид послуг – авіаперевезення пасажирів та вантажів.
За останні 5 років Товариство придбавало та відчужувало основні засоби та інші нематеріальні активи, які необхідні для забезпечення виробничої діяльності, зокрема авіаційні запчастини, ліцензії на програмне забезпечення, тощо
є комерційною таємницею
Приведена у п.XII.1 річної інформації.
Неконтрольований ріст цін на паливо. Зростання тарифів аеропортових зборів та зборів за проліт території.
В 2013 році Товариством не здійснювалась сплата таких санкцій.
Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних та залучених коштів.
Комерційна таємниця.
Стратегія Товариства на 2014 рік полягає в утриманні існуючих позицій на ринку в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. Відновлення пасжиропотоку з та в Україну, вихід та закріплення на ринку трансатлантичних перевезень.
Товариство не здійснює дослідження та розробки власними силами. Для здійснення дослідженнь та розробок Товариство залучає організації, які здійснють професійно зазначену діяльність.
Товариство веде політику щодо захисту порушених прав, використовуючи механізм судового захисту, та стягую прострочену заборгованість з контрагентів через суд. Товариство протягом 2013 року приймало участь в 13 судових засіданнях.