Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 20197074
Місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Серова, будинок 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2868
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (044) 393-26-26
Факс (044) 393-26-91
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Юридична адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Серова, 4. Фактична адреса: 02121, м.Київ, вул.Харківське шоссе, 201/203

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику233
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Б.Грінченка, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-66-51
Факс
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис