Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕПІТЕЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ" 36843001 01103 м. Київ вул. Кіквідзе,14-В , м. Київ, Україна 403445 74.1627 403445 0 0 0
ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 307420) Кіпр буд. 1, офіс 4, Нікосія 1060 Платея Елефтеріас, Мітсі Білдінг, Стасіну 140555 25.8373 86555 0 54000 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 544000 100 490000 0 54000 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.